Първият етап от оформянето на Вашето пространство като детски център, ще визуализира цялостната бъдеща обстановка.
Още на този етап е необходимо да решите дали Вашият детски център ще бъде с аниматорски екип или без. Това ще Ви помогне при измислянето и локализирането на атракционите в помещението.

Какво трябва?

  • Да познавате нормативната база и изискванията за безопасност;
  • Да обмислите други непредвидими опасности за децата, породени от конкретното местоположение и бъдещо обзавеждане;
  • Да познавате желанията на децата за игри и забавления, за да предложите подходящи атракциони.

Как ще ви помогнем?

  • Ние вече познаваме цялата нормативна база за работа с деца и изискванията за изграждане на детски център;
  • Чрез опита ни до момента можем да предвидим повече опасни ситуации и да ги избегнем;
  • Непрекъснатият контакт с деца и родители в настоящия ни детски център, ни помага да откроим конкретни нагласи и тенденции при игрите и забавленията за деца;
  • Ще осигурим за Вас екип от доверени специалисти, които ще разработят цялата документация по проектиране на пространството;
  • Ще Ви посъветваме за работата и документацията с държавните институции.

+359 886200066

гр. София

info@kidokids.pro

KKIDSPRO​

kidokids.pro