За да сте сигурни, че можете да ни се доверите, ние ще предложим гаранционни условия на всички извършени от нас дейности и монтирани съоръжения,

+359 886 20 00 66

гр. София
ул. "Султан тепе" № 1А

info@kidokids.pro

KKIDSPRO​

kidokids.pro