КАКВО ИЗГРАДИХМЕ ДО МОМЕНТА?

Самоястоятелен детски център в гр. София, подходящ за организиране на частни събития. 

Детски център в Mall Paradise, гр. София. Детският център се намира на територията на заведение за хранене.  Подходящ за организиране на събития и почасова грижа за деца. 

Детски център в гр. София, подходящ за организиране на събития и почасова грижа. Изграден е към заведение за хранене. 

Детски център в Mall City Centre, гр. София. Детският център се намира на територията на заведение за хранене.  Подходящ за организиране на събития.

Детски център в гр. София, подходящ за организиране на събития и почасова грижа. Изграден е към заведение за хранене. 

Проект за детски център към хотелската част. 

Проект за детска градина, кв. Драгалевци. 

+359 886 20 00 66

гр. София
ул. "Султан тепе" № 1А

info@kidokids.pro

KKIDSPRO​

kidokids.pro